Moju trenutnu lokaciju možete pratiti na uvodnoj stranici.


Mobitel: 091 2541805

E-mail:
2012 Proksima Inc. All Rights Reserved.
Kontakt
bioenergetičar       reiki-majstor        radiestezist
D a m i r   K l j a k o
damir.kljako@gmail.com
HR
EN